| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

Sweden

Page history last edited by scott vine 12 years, 10 months ago

Swedish Government [Website]

Feeds

News from the Swedish Government http://www.sweden.gov.se/rss/news

Nyheter från regeringen.se http://www.regeringen.se/rss/nyheter

Pressmeddelanden från regeringen.se http://www.regeringen.se/rss/pressmeddelanden

Kommentarer från regeringen.se http://www.regeringen.se/rss/kommentarer

Uttalanden från regeringen.se http://www.regeringen.se/rss/uttalanden

Webbutsändningar från regeringen.se http://www.regeringen.se/rss/webbutsandningar

 

Swedish Parliament [Website]

Feeds

Aktuelltnotiser som publiceras på startsidan. http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4100

Aktuelltnotiser på engelska som publiceras på startsidan för webbplatsens engelska avdelning.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4108

Pressmeddelanden om ärenden, aktiviteter, talmannens besök och EU-nämndens sammanträden.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4103

Beslut i korthet. Sammanfattningar av riksdagens beslut.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4101

Beslut i korthet på lättläst svenska. Lättlästa sammanfattningar av riksdagens beslut.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4106

Beslut i korthet på teckenspråk. Sammanfattningar av riksdagens beslut på teckenspråk.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4107

Utskottens förslag till riksdagsbeslut. Sammanfattningar av förslag som riksdagen ska besluta om.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4102

Föredragnings- och talarlista för kammaren. http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4105

Nya dokument som publiceras på webbplatsens avdelning Dokument.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4104

Allmänna motionstiden http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4109

Följdmotioner http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4111

Senast inkomna förslag http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4110

News in English published on the English section of the Riksdag website:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4108

 

The Royal Court [Website]

Använd nedanstående länkar för att hämta nyheter från Kungahuset.

Hovet meddelar http://www.royalcourt.se/4.124d504108b48b219780001963/12.124d504108b48b219780001969.portlet?state=rss&contentType=text/xml;charset=UTF-8

Pressmeddelanden http://www.royalcourt.se/4.19ae4931022afdcff38000355/12.19ae4931022afdcff38000365.portlet?state=rss&contentType=text/xml;charset=UTF-8

Tal http://www.royalcourt.se/4.396c7107359daaf480004708/12.396c7107359daaf480005657.portlet?state=rss&contentType=text/xml;charset=UTF-8

Aktuella händelser - Kungafamiljen http://www.royalcourt.se/4.7c4768101a4e888378000257/12.396c7107359daaf48000162.portlet?state=rss&contentType=text/xml;charset=UTF-8

Aktuella händelser – kungliga besöksmål http://www.kungahuset.se/4.1a3366210de661ad20800037217/12.1a3366210de661ad20800037225.portlet?state=rss&contentType=text/xml;charset=UTF-8

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.