Polish Government


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Minstry of Culture and National Heritage [Website]

Feeds

Gorace http://www.mkidn.gov.pl/dziennikarze/mkidn_gorace_tematy.xml

Aktualnosci http://www.mkidn.gov.pl/dziennikarze/mkidn_aktualnosci.xml

 

Ministerstwo Gospodarki / Ministry of the Economy [Website]

Feeds

Aktualnosci http://www.mg.gov.pl/?RSS=1

 

Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health [Website]

Feeds

Aktualnosci http://www.mz.gov.pl/wwwmz/rss

 

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji./ Ministry of Internal Affairs and Administration [Website]

Feeds

Aktualnosci http://www.mswia.gov.pl/dokumenty/rss/1-rss-2.rss

News (English) http://www.mswia.gov.pl/dokumenty/rss/2-rss-1.rss

 

Ministerstwo Skarbu Pa?stwa / Ministry of Treasury [Website]

Feeds

Komunikaty http://www.msp.gov.pl/dokumenty/rss/2-rss-29.rss

Wyja?nienia prasowe http://www.msp.gov.pl/dokumenty/rss/2-rss-30.rss

Aktualno?ci http://www.msp.gov.pl/dokumenty/rss/2-rss-o-1.rss

Prywatyzacja http://www.msp.gov.pl/dokumenty/rss/2-rss-o-2.rss

 

Glówny Urzad Statystyczny / General Statistics Office [Website]

Feeds

Aktualno?ci http://www.stat.gov.pl/PI_gus/rss/aktualnosci_PLK_HTML.xml

Komunikaty i obwieszczenia http://www.stat.gov.pl/PI_gus/rss/komunikaty_PLK_HTML.xml

Wyniki wstepne http://www.stat.gov.pl/PI_gus/rss/wyniki_wstepne_PLK_HTML.xml